Profielkeuze: Welke vorm van wiskunde past bij jou? De verschillen tussen wiskunde A, B, C en D uitgelegd!

30 november 2023

In het derde jaar van de middelbare school maakt elke leerling een profielkeuze. Een keuze maken uit de vier profielen is al lastig genoeg. En dan zijn er ook nog verschillende keuzevakken bij elk profiel. Welke vorm van wiskunde wil je bijvoorbeeld gaan volgen? Het maken van de verkeerde keuze kan ervoor zorgen dat je belangrijke voorkennis mist voor de opleiding die je later gaat volgen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillen tussen wiskunde A, B, C en D. Zodat jij de juiste keuze kunt maken voor jezelf!

Je ziet een meisje voor een krijtbord zitten, waarop formules geschreven staan. Ze kijkt bedenkelijk omhoog.

Wiskunde A: Verbanden en statistieken 📊

Wiskunde A past wiskunde toe op het dagelijks leven. Je leert verbanden te herkennen en begrijpen, grafieken en tabellen af te lezen en gegevens te analyseren aan de hand van statistiek. Op vwo-niveau is ook kansberekening een belangrijk onderwerp. De opgaven bij Wiskunde A zijn vaak verhaaltjessommen, toegepast op situaties die je in het echte leven tegenkomt. Over het algemeen wordt wiskunde A als makkelijker ervaren dan wiskunde B, al verschilt dit ook weer per persoon.

Welke studies kan ik volgen met wiskunde A?

Met wiskunde A heb je een goede voorbereiding op opleidingen zoals (bedrijfs)economie, psychologie of gedragswetenschappen. Leerlingen met wiskunde A doen vaker sociale vervolgstudies.

Typische wiskunde A opgave

Van de inwoners van een dorp is bekend dat de populatieproportie gelijk is aan 0,323 voor het kenmerk “is linkshandig”. We weten dat er in totaal 743 inwoners linkshandig zijn. Bij een steekproef uit dit dorp krijgen we een steekproefproporite van 0,343. Uit de steekproef zagen we dat er 34 linkshandig zijn. Bereken het aantal inwoners in dit dorp en het aantal inwoners in de steekproef.

Wiskunde B: Algebra en goniometrische functies 📐

Wiskunde B is de wiskunde met nadruk op exacte wetenschappen. Je gaat veel aan de slag met formules, vergelijkingen en differentiëren. Wiskunde B gaat veelvuldig over het exact oplossen van berekeningen, zonder je grafische rekenmachine. Wiskunde B bestaat uit veel theorie ten opzichte van wiskunde A. Wiskunde B leert je op een andere manier nadenken over dingen.

Welke studies kan ik volgen met wiskunde B?

Met wiskunde B ben je perfect voorbereid op een bètastudie zoals bouwkunde, biologie of geneeskunde. Voor iedereen die later iets wil doen in de richting van natuur en techniek, is het verstandig om wiskunde B te kiezen. Nog een voordeel van wiskunde B: met wiskunde B mag je bijna elke studie volgen, zo ben je dus optimaal voorbereid op een vervolgstudie.

Typische wiskunde B opgave

De functie f(x) = a+b+cx+d heeft maximaal één dal en één top. Bewijs dat de x-coördinaten van de top/dal berekend kunnen worden met de formule:

Wiskunde C: Tekenen in perspectief en logica ✏️

Op vwo kan je ook kiezen voor wiskunde C. Deze variant op wiskunde behandelt deels dezelfde stof als wiskunde A, zoals statistiek en het ontdekken van verbanden. Maar er komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals logisch redeneren of het tekenen in perspectief. De focus ligt minder op de theorie en meer op de rol van wiskunde in onze cultuur en maatschappij. Wiskunde C wordt hierdoor gezien als de makkelijkste vorm van wiskunde.

Welke studies kan ik volgen met wiskunde C?

Opleidingen die goed aansluiten op wiskunde C zijn (kunst)geschiedenis, filosofie en studies over talen. Wiskunde C komt vooral van pas als je uiteindelijk een opleiding gaat doen in de sector gedrag & maatschappij. Voor veel opleidingen heb je minimaal wiskunde A nodig, met wiskunde C zijn de keuzes voor je studie dus beperkter.

Typische wiskunde C opgave

Nu bekijken we de volgende twee beweringen:

  • Als je stoer bent, dan ga je laat naar bed.
  • Als je een watje bent, dan ga je niet laat naar bed.

Is uit dit tweetal beweringen de conclusie ‘Als je een watje bent, dan ben je niet stoer’ te trekken? Licht je antwoord toe.

Wiskunde D: Verdieping en abstractie ∑

Wiskunde D is een extra aanvulling op wiskunde B. Je moet dan ook wiskunde B volgen om wiskunde D te mogen volgen. Met wiskunde D krijg je meer verdieping in meetkunde en complexe getallen. Daarnaast leer je onderwerpen als kansberekening en statistiek (deze onderwerpen worden in wiskunde B niet behandeld). Wiskunde D is vooral voor de echte liefhebber, die houdt van wat uitdaging. Voor wiskunde D maak je geen centraal eindexamen, alleen een schoolexamen.

Welke studies kan ik volgen met wiskunde D?

Omdat wiskunde D echt een extra verdieping is, is het niet noodzakelijk om dit vak te volgen voor specifieke studies. Wiskunde B is hiervoor al voldoende. Wel ben je met wiskunde D beter voorbereid op een technische vervolgstudie, dan leerlingen die alleen wiskunde B gevolgd hebben.

💡Tip: een beter beeld krijgen van de verschillende vormen wiskunde? Lees onze gratis samenvattingen om een goede indruk te krijgen van de belangrijke onderwerpen die aan bod komen.

Welke vorm van wiskunde bij jouw profielkeuze?

De keuze voor de vorm van wiskunde hangt voor een deel ook af van welk profiel je kiest. In elk profiel is er een standaard vorm van wiskunde. Je kan hiervan afwijken, als je liever een andere vorm van wiskunde doet, omdat dit bijvoorbeeld beter aansluit op je opleiding. In dit overzicht zie je de mogelijkheden voor havo en vwo:

Profiel Standaard Alternatief
Cultuur & Maatschappij
Wiskunde C
Wiskunde A
Economie & Maatschappij
Wiskunde A
Wiskunde B
Natuur & Gezondheid
Wiskunde A
Wiskunde B
Natuur & Techniek
Wiskunde B
Wiskunde D (naast Wiskunde B)

Hopelijk heb je na het lezen van dit artikel een goed beeld gekregen van de verschillen tussen wiskunde A, B, C en D en ben je erachter gekomen welke vorm van wiskunde bij jou past. Succes met het maken van je keuze!

✍️ Geschreven door Lars

Extra ondersteuning bij Wiskunde

Kan jij wel wat extra ondersteuning bij wiskunde gebruiken? Met onze online leeromgeving ben jij optimaal voorbereid op elke toets! School24 is het alles-in-één digitale leerplatform voor de middelbare school. In de online leeromgeving vind je geanimeerde video’s, samenvattingen en begrippenlijsten, en oefen je met opgaven en flashcards.