Persbericht

Nieuw digitaal leerplatform voor de middelbare school; dé oplossing voor kansenongelijkheid in het onderwijs? (Persbericht)

21 februari 2022

Het nieuwe digitale leerplatform School24 is vanaf 1 februari inzetbaar in alle klassen van het voortgezet onderwijs. School24 wil in samenwerking met het reguliere onderwijs leerachterstanden wegwerken en zorgen voor gelijke kansen voor alle leerlingen.

Toenemende kansenongelijkheid door schaduwonderwijs en coronacrisis

Kansenongelijkheid in het onderwijs neemt al jaren toe. Vooral doordat er steeds meer geld omgaat in schaduwonderwijs: activiteiten die leerlingen na schooltijd op eigen kosten volgen ter verbetering van de schoolprestaties, zoals bijles, huiswerkbegeleiding en examentrainingen¹. Dit schaduwonderwijs is toegankelijker voor kinderen uit rijkere gezinnen². Het thuisonderwijs tijdens de coronacrisis heeft de kansenongelijkheid nog verder doen toenemen³.

Geen schaduwonderwijs meer nodig met blended learning

School24 gaat uit van blended learning: de combinatie van digitaal en traditioneel leren. In samenwerking met scholen integreert School24 digitale leeroplossingen in het reguliere, fysieke onderwijs. Zo kunnen leerlingen en leraren gebruik maken van alle voordelen die moderne technologie met zich meebrengt. Ruim 5.000 middelbare scholieren zijn al van start gegaan.

 

Leerlingen kunnen op hun eigen manier en tempo leren via o.a. uitlegvideo’s, samenvattingen en oefentoetsen. Ze krijgen automatisch feedback op gemaakte opgaven en kunnen via een chat al hun inhoudelijke vragen stellen aan bijlesdocenten, ook ‘s avonds en in het weekend. Door het reguliere onderwijs te verbeteren, neemt de behoefte aan schaduwonderwijs af en kansengelijkheid toe.

 

Ook vermindert het platform de werkdruk van docenten. Via verschillende interactieve tools kunnen docenten huiswerk opgeven, nakijken en de leerprestaties van leerlingen in kaart brengen. Zo kunnen zij hun leerlingen gericht en persoonlijk begeleiden.

“School24 gaat uit van de behoefte van een nieuwe generatie en maakt hoogwaardig lesmateriaal toegankelijk voor iedere leerling. Leren en lesgeven opnieuw uitgevonden met de kracht van moderne techniek.”

– Nick Ewbank (algemeen directeur)